Villa Marleen heeft geïnvesteerd in de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Een apparaat dat ingezet wordt om iemand met een hartstilstand te helpen. Zodat wij zelf bij een noodsituatie effectief in kunnen grijpen. Op 10 maart hebben wij ons Basic Life Support certificaat (ERC qualification) mogen ontvangen. Wij kunnen nu een slachtoffer beademen, hartmassage uitvoeren en een AED gebruiken.  Dit jaar hopen wij ook het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis in ontvangst te mogen nemen. Een geldig en erkend EHBO diploma. Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen maakt deel uit van dit diploma. Dit certificaat voldoet aan de IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) verplichting.