Aanmelden

Wil je vakantie komen vieren in Villa Marleen? Je bent van harte welkom! Stuur een mailtje of neem telefonisch contact op met Villa Marleen.

Aanmelding voor een (zorg) vakantie geschiedt via een aanmeldingsformulier. Op deze manier is het mogelijk interesses, wensen, behoeften, beperkingen en mogelijkheden van het kind in kaart te brengen. Met deze informatie kunnen wij, in samenwerking met (medische) professionals en in overleg met de ouders, een veilig en aangepast verblijf garanderen/samenstellen. Om optimaal te kunnen genieten in Villa Marleen is het uiteraard wel van belang dat het kind in een dermate conditie verkeert dat het verantwoord met vakantie kan gaan.