Zgłoszenie

Zgłoszenia do udziału w turnusach opiekuńczych przyjmowane są za pośrednictwem formularza. Dzięki temu możemy poznać zainteresowania, życzenia, potrzeby, ograniczenia i możliwości dziecka. Informacje te pozwalają zapewnić bezpieczny i przystosowany do potrzeb dziecka pobyt, a wszelkie ustalenia odbywają się w porozumieniu ze specjalistami (z zakresu medycyny) i rodzicami. Stan dziecka musi być na tyle dobry, by mogło ono przebywać poza domem i w pełni korzystać z wypoczynku w Villi Marleen.